Verschepen van vracht- en personenwagens



Voertuigen exporteren

shipping-cars-steps

Wanneer U een wagen koopt bestemd voor de export, brengt U deze wellicht zelf naar de Haven. Dit breng uiteraard kosten met zich mee, om nog niet te spreken van de tijd die U verliest.

Overweeg dan de besparing welke FIRST Shipping kan betekenen, dankzij ons netwerk van aanleverpunten doorheen Europa. U brengt Uw voertuig naar ons bureau dicht bij U , en klaar !

Voor u langskomt

De haven en de verschillende rederijen hebben uitgebreide regels waar U rekening mee dient te houden. Het is bijvoorbeeld niet toegelaten om beschadigde of niet-werkende electronica te verschepen.

Om problemen of erger, boetes, te vermijden dient U dan ook enkele voorbereidingen in acht te nemen.

In de eerste plaats :

  • Gewicht : het maximum beladen gewicht van elke voertuig wordt vermeld op het inschrijvingsbewijs (de grijze kaart) en mag NOOIT overschreden worden.
  • Zetels vooraan : BEIDE zetels dienen vrij en toegankelijk te zijn.
  • Lassen of Verzegelen : GEEN ENKEL deel van het voertuig mag dichtgelast worden (ook niet gelijmd met PU schuim of dergelijke). De douane en brandweer dienen op elk moment het voertuig te kunnen openen.
  • Belading : Onthoud dat goederen geladen in voertuigen NOOIT verzekerd zijn. Verlies en diefstal worden NIET vergoed. Laadt dus nooit iets van waarde in een voertuig, maar gebruik dan een container.
  • Gevaarlijke goederen : Elke vorm van gevaarlijk goed, zoals springstoffen, chemicaliën, wapens, explosieven, maar ook batterijen en verf, mogen niet geladen worden. Vergeet ook airco’s en koelkasten niet; vele oudere modellen bevatten drijfgassen welke niet toegelaten worden !

Contacteer ons bureau in Uw buurt als U vragen hebt of meer informatie wenst.

In ons bureel

Contacteer ons bureau in Uw regio om Uw voertuig af te leveren. Eens daar, zullen zij samen met U de nodige documenten invullen, Uw voertuig inspecteren en de nodige contracten opstellen.

Wegtransport

First Shipping verzameld alle voertuigen afgeleverd in de verschillende locaties, en brengt ze naar de haven van Antwerpen. Daar zullen ze in een gesloten parking wachten op hun schip.

Uw voertuig afhalen

Na afvaart van het schip, worden de documenten afgeleverd aan het bureau waar U Uw boeking gemaakt hebt.

U betaald het saldo van de verschepingsprijs, en de documenten zijn van U. ( Tegen betaling kunnen de documenten uiteraard ook rechtstreeks naar de ontvanger van het voertuig gestuurd worden via koerier.)

De ontvanger meld zich aan in het bureel van de rederij in de haven van bestemming, overhandigd de documenten, en neemt het voertuig in ontvangst.

Een truck exporteren

FIRST Shipping kan U helpen Uw trucks naar de haven van Antwerpen te brengen. Samen regelen we een transport via gespecialiseerde firma’s om trucks en/of trailers te vervoeren.

Contacteer ons voor prijzen.

Voor U verscheept

De haven en de verschillende rederijen hebben uitgebreide regels waar U rekening mee dient te houden. Het is bijvoorbeeld niet toegelaten om beschadigde of niet-werkende electronica te verschepen.

Om problemen of erger, boetes, te vermijden dient U dan ook enkele voorbereidingen in acht te nemen.

In de eerste plaats :

  • Gewicht : het maximum beladen gewicht van elke voertuig wordt vermeld op het inschrijvingsbewijs (de grijze kaart) en mag NOOIT overschreden worden.
  • Zetels vooraan : BEIDE zetels dienen vrij en toegankelijk te zijn.
  • Lassen of Verzegelen : GEEN ENKEL deel van het voertuig mag dichtgelast worden (ook niet gelijmd met PU schuim of dergelijke). De douane en brandweer dienen op elk moment het voertuig te kunnen openen.
  • Belading : Onthoud dat goederen geladen in voertuigen NOOIT verzekerd zijn. Verlies en diefstal worden NIET vergoed. Laadt dus nooit iets van waarde in een voertuig, maar gebruik dan een container.
  • Gevaarlijke goederen : Elke vorm van gevaarlijk goed, zoals springstoffen, chemicaliën, wapens, explosieven, maar ook batterijen en verf, mogen niet geladen worden. Vergeet ook airco’s en koelkasten niet; vele oudere modellen bevatten drijfgassen welke niet toegelaten worden !

Contacteer ons bureau in Uw buurt als U vragen hebt of meer informatie wenst.

In ons bureau

Contacteer Uw regionaal FIRST Shipping bureau, of ons hoofdkwartier in Antwerpen, om Uw truck af te halen. Samen stellen we de nodige contracten en documenten op, en klaar !

Zelfs wanneer U de truck zelf naar de haven wenst te brengen, kom eerst langs om de documenten te vervolledigen, en U de nodige referenties en te geven zodat U zonder problemen de truck bij de kaai kunt aanleveren.

Dit is ook het moment om de exacte afmetingen van de truck op te nemen. De prijs zal gebaseerd zijn op de exacte afmetingen, zoals genomen door de rederij. U hebt er dus alle baat bij op voorhand zo correct mogelijk te meten, om een exact idee te hebben van de prijs.

Elke 10cm hoger of langer kan een aanzienlijk prijsverschil betekenen !

In de haven

First Shipping plaatst de trucks en trailers in een bewaakte en afgesloten parking in de haven, waar ze ongestoord wachten op het schip.

Uw truck afhalen

Na afvaart van het schip, worden de documenten afgeleverd aan het bureau waar U Uw boeking gemaakt hebt.

U betaald het saldo van de verschepingsprijs, en de documenten zijn van U. ( Tegen betaling kunnen de documenten uiteraard ook rechtstreeks naar de ontvanger van het voertuig gestuurd worden via koerier.)

De ontvanger meld zich aan in het bureel van de rederij in de haven van bestemming, overhandigd de documenten, en neemt het voertuig in ontvangst.


Controleer Uw voertuig

Controleer steeds Uw voertuig bij de afhaling op gebreken. Nadat U het in ontvangst genomen heeft, worden door de rederij geen klachten meer aanvaard! Indien er beschadigingen, of ontbrekende goederen, of welke opmerking dan ook is, dien onmiddellijk klacht in bij de rederij zelf.

De aansprakelijkheid van de kaai eindigt bij het laden van het voertuig in het schip, dus eens geladen, is de rederij verantwoordelijk voor het voertuig. Elke klacht dient dan ook ingediend te worden op bestemming, en niet in Antwerpen.

Uiteraard zijn wij steeds bereid U bij te staan en te bemiddelen zo dit nodig is. Dus na het indienen van de klacht of claim : contacteer ons voor assistentie.

Verzekering


Betreffende verzekering van Uw voertuig en/of de inhoud kunnen we kort zijn : NIETS is verzekerd. Binnen de Maritieme sector is het zeer moeilijk, zoniet onmogelijk, om geladen goederen te verzekeren. Enkel “totaal verlies” kan tegen verzekerd worden. Met andere woorden : het zinken van de boot.

Schade opgelopen in het schip, diefstal van goederen in de haven (zij het in Antwerpen of op bestemming) enzoverder, kunnen niet tegen verzekerd worden. Het risico berust STEEDS bij de verzender, U.

Daarom is het van groot belang nooit waardevolle goederen te verschepen via een voertuig, tenzij in Container.

Moesten er zich zulke problemen voordoen, wat zeer weinig voorkomt, staat FIRST Shipping U uiteraard steeds bij om de nodige procedures te starten, U raad te geven en klachten jegens de aansprakelijke partij op te stellen.