GDPR


Privacyverklaring voor FIRST Shipping NV

 1. Waarborgen Privacy
  Het waarborgen van de privacy van onze klanten, prospecten, website bezoekers, leveranciers en medewerkers is een belangrijke taak voor ons. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd – en dit conform de geldende wetgeving. FIRST Shipping bewaart deze gegevens middels de online provider Mailchimp. Dat betekent o.a. dat FIRST Shipping NV:

  • duidelijk vermeldt voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat doen we o.a. via deze privacyverklaring in sectie 3;
  • enkel die persoonsgegevens verwerkt die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • website gebruikers uitdrukkelijke toestemming zal vragen om de persoonsgegevens te verwerken. Dit gebeurt middels double opt-in;
  • de gegevens van voornoemde personen niet zal doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is in de uitvoering van onze diensten (o.a. beschreven in punt 4) of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
  • de passende beveiligingsmaatregelen zal nemen om de persoonsgegevens voornoemde personen te beschermen;
  • de rechten van betreffende personen respecteert om de persoonsgegevens op aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 2. Vragen en uitoefenen van uw rechten
  Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over deze privacyverklaring kunt u ons bereiken via e-mail: info@first-shipping.com. U kan tevens via dit e-mailadres uw rechten laten gelden zoals beschreven in hoofdstuk 3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 3. Informatie die we verwerken
  Via het invullen van formulieren (o.a. aansluitingsformulier, prijsaanvraag), e-mails, website en andere kanalen zal de volgende informatie met FIRST Shipping NV gedeeld worden, voor publicitaire doeleinden ( voor de gebruiker relevante nieuwsbrieven en promotionele emails)

  • Taal van de gebruiker;
  • emailadres van de gebruiker;
  • Naam en Voornaam, woonplaats;
  • Aankoopgeschiedenis of intresse, zijnde de landen van bestemming bij reeds gemaakte verschepingen, of op basis van gemaakte prijsaanvragen;
  • voorkeur FIRST Shipping kantoor.

  Voor analytische doeleinden wordt volgende informatie verwerkt van website bezoekers :

  • Ip-adres, browser taal/land instelling om de gebruiker de website in correcte taal aan te bieden, alsook beveiliging (ongeoorloofde aanmeld pogingen in de administratie van deze site, meermaalse onbevoegde inlog pogingen door onbevoegden, of zogenaamde DoS-aanvallen, worden voorkomen door het blokkeren van desbetreffende ip-adressen.)
  • De standaard door Google Analytics verzamelde informatie zoals oorsprong bezoeker (zoekopdrachten die naar deze site geleid hebben), browser versie (mobiel of desktop), etc. Deze gegevens zijn anoniem en worden 14 maanden bewaard.
 4. Delen van de informatie
  FIRST Shipping NV zal deze gegevens vermeld in punt 3 nooit delen met derden, uitgezonderd daartoe wettelijk verplicht.
 5. Informatie over kinderen
  FIRST Shipping NV heeft als maritiem verscheper geen enkele relatie met onvolwassenen, er is dan ook geen speciaal beleid naar -18 jarigen toe.
 6. Bewaartermijn
  Persoonsgegevens mogen wettelijk niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. FIRST Shipping NV zal daarom de informatie beschreven in punt 3 niet langer bijhouden dan noodzakelijk, zijnde 10 jaar in het geval van klantgegevens, en tot het uitschrijven uit de nieuwsbrief voor abonnees.
 7. Beveiliging
  FIRST Shipping NV neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Hiervoor worden onze deze gegevenslijsten beheerd door Mailchimp, internationaal markleider online publiciteit en email-interactie.
 8. Uitdrukkelijke toestemming
  Door verder gebruik van deze website of onze diensten, gaat u uitdrukkelijk akkoord met alle bepalingen van deze privacyverklaring en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen. U verstaat dat deze toestemming door U kan ingetrokken worden. Een intrekking kan tot gevolg hebben dat u niet meer actief kan zijn als klant, nieuwsbrieflezer of medewerker FIRST Shipping NV. FIRST Shipping NV is niet verplicht om in dat geval eventueel reeds betaalde bedragen terug te betalen.